Tourist nostalgia at the expense of the environment

1620 x 1080
image/jpeg
1.22MB

Tourist nostalgia at the expense of the environment